NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stimata doamna/ Stimate domn,

Prezenta informare va prezinta, in conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protectia datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”), detalii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal realizata de catre Societatea Romana de Oftalmologie (S.R.O.) cu sediu social în Bucuresti, Adresa:  Str. Virgiliu Nr. 17-19, et. 4, ap. 13,  Sector 1, Bucuresti; Banca: BCR sector 1, Bucuresti,  IBAN: RO25 RNCB 0072 0496 8983 0001 avand Cod fiscal: 9463840

Date cu caracter personal? De ce?

Doar daca ne furnizati datele dumneavoastra cu caracter personal:

 • Vom putea sa va inscriem in lista de membrii ai asociatiei profesionale
 • Ne vom putea indeplini obligatiile fata de dvs in calitatea de membru
 • Va vom putea inscrie si va vom putea asigura participarea la evenimente organizate de catre asociatie

Scopurile prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal sunt:

S.R.O, in calitate de asociatie stiintifica si profesionala va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pentru realizarea urmatoarelor activitati:

 1. Inscriera dvs ca membru al asociatiei profesionale;
 2. Incasarea cotizatiilor aferente calitatii de membru;
 3. Transmiterea materialele stiintifice si educationale precum si alte informari care rezulta din calitatea de membru al S.R.O;
 4. Inscrierea dvs la evenimente organizate de catre asociatie, acest lucru insemnand inclusiv incasarea sumelor aferente inscrierilor la aceste evenimente;
 5. Buna desfasurare a evenimentelor (congrese, intalniri profesionale organizate de catre S.R.O, examene, etc) aceasta presupunand managementul participantilor, diplome de participare, evidenta participarii,etc;
 6. Documentarea evenimentelor, congreselor, intalnirilor profesionale organizate de catre S.R.O prin fotografierea sau inregsitrarea video a acestor evenimente
 7. Efectuarea tuturor verificarilor cerute de legislatia aplicabila in Romania si respectarea tuturor obligatiilor impuse de lege sau solicitate de catre autoritati (raportari, arhivare, raspuns la solicitari etc);
 8. Solutionarea potentialelor reclamatii, dispute sau litigii;
 9. Asigurarea securitatii in spatiile S.R.O, atunci cand este cazul;
 10. Imbunatatirea calitatii serviciilor S.R.O si asigurarea functionalitatii paginii de web sau platformelor noastre de comunicare cu membrii asociatiei;
 11. Realizarea de analize statistice: O astfel de prelucrare se va face cu respectarea principiului minimizarii datelor. In masura in care este posibil, prelucrarea va privi doar date agregate.

Exemple de activitati pentru care datele dvs cu caracter personal sunt necesare:

Aderarea – incheierea contractului de membru al asociatiei, calcul cotizatii, organizarea de conferinte si congrese specificie, incasarea cotizatiilor periodice sau aferente evenimentelor organizate, indeplinirea obligatiilor de cunoastere a clientelei, precum si a altor obligatii impuse de lege.

Datele dvs. cu caracter personal prelucrate de S.R.O sunt:

SRO va putea prelucra urmatoarele date cu caracter personal:

 • Date de identificare din actul de identitate sau de pe alte documente pe care ni le comunicati: numele si prenume, codul numeric personal, data si locul nasterii, seria si numarul documentului, cetatenia, adresa de domiciliu sau de resedinta studiile si formarea/experienta profesionala, locul de munca/activitatea desfasurata;
 • Date de contact: adresa de corepondenta, e-mail, nr. de telefon;
 • Imaginea si/sau vocea dvs.;
 • Date de stare civila, date privind membrii familiei:numar si/ sau varsta copii, etc.;
 • Date financiare: rezidenta fiscala, nr. de inregistrare fiscala, contul bancar, etc;
 • Calitati relevante (spre ex: angajat, pensionar, membru al vreunei asociatii);

Daca ne transmiteti date cu caracter personal ale altor persoane decat dumneavoastra:

Doar atunci cand sunt strict necesare pentru desfasurarea activitatilor S.R.O.  pot fi prelucrate date cu caracter personal ale altor persoane.

Responsabilitatea dvs fata de persoanele ale caror date ni le-ati comunicat este sa le transmiteti aceasta Nota, pentru a fi informate în mod corect si complet în legatura cu prelucrarea de catre noi a Datelor lor cu Caracter Personal, scopurile si temeiurile prelucrarilor, precum si drepturile acestor persoane fata de prelucrarea de catre noi a datelor lor.

Daca primim date dvs cu caracter personal de la alte persoane decat dumneavoastra:

Pot exista situatii cand datele dvs. nu sunt primite direct de la dvs, ci din surse publice sau de la alte persoane fizice sau juridice. Datele dvs. sunt prelucrate in sisguranta si dvs. trebuie sa fiti informat de catre persoana care ne-a furnizat informatii despre dvs. datele vor fi utilizate de S.R.O. numai pentru desfasurarea activitatilor stiintifice si profesionale.

Temeiul juridic al prelucrarii Datelor personale de catre S.R.O:

 1. Articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR – executarea unui contract sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract;
 2. Articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR – interesul legitim al S.R.O pentru documentarea evenimentelor organizate de catre asociatie;
 3. Articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR – consimtamantul dvs. pentru prelucrate imaginii dvs. individuale;
 4. Articolul 9 alineatul (2) litera (g) din GDPR – atunci cand prelucrarea este necesara din motive de interes public major, în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern;
 5. Articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR – indeplinirea unor obligatii legale de catre S.R.O;

Catre cine transferam Datele dvs. cu caracter personal?

 • autoritatile competente sa solicite si sa primeasca astfel de informatii.

Exemple: Autoritatea Nationala de Administrare Fiscala (A.N.A.F.), Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.), alte autoritati, instantele de judecata, parchete, executori judecatoresti, notari publici, auditori etc.;

 • partenerii contractuali ai S.R.O (din Romania sau din strainatate).

Scopul: furnizarea de servicii realizate pentru S.R.O sau direct pentru dvs.

Sunt tranferate in strainatate datelor dvs. personale?

SRO poate transfera datele personale in afara Spatiului Economic European doar daca:

 • In tara destinatara este asigurat un nivel adecvat de protectie a datelor personale, recunoscut prin decizie a Comisiei Europene sau
 • SRO are incheiate contracte pentru transfer, prin care este garantata protejarea datelor personale

Durata de prelucrare a Datelor cu caracter personal:

S.R.O va respecta principiile de proportionalitate si necesitate in prelucrarea datelor.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi retinute in baza de date S.R.O 10 ani de la incetarea colaborarii cu dvs.

Drepturile dvs. cu privire la datele cu caracter personal sunt:

Drepturile pe care le aveti in baza prevederilor GDPR sunt urmatoarele:

 • dreptul de acces la date,
 • dreptul la rectificarea sau actualizarea datelor,
 • dreptul la stergerea datelor, cand sunt indeplinite o serie de conditii (spre ex. daca datele nu mai sunt necesare pentru scopurile de mai sus),
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii,
 • dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau stergere sau restrictionare a prelucrarii,
 • dreptul la portabilitatea catre dvs. a datelor,
 • dreptul la opozitie,
 • dreptul de a fi notificat in caz de incalcare a securitatii datelor,
 • dreptul de a modifica sau de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru cazurile in care v-ati exprimat acest consimtamant;
 • dreptul sa depuneti o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal,
 • dreptul de a va adresa justitiei.
 1. Care este Responsabilul S.R.O pentru protectia datelor cu caracter personal (DPO)?

Pentru mai multe informatii cu privire la datele dvs. personale, pentru exercitarea drepturilor precum si pentru a transmite orice alte intrebari privitoare la cele comunicate prin prezenta Nota de Informare, puteti înainta o solicitare in atentia Responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal:

 • prin e-mail la milophtha@oftalmologiaromana.ro