DESPRE NOI

Societatea Română de Oftalmologie

Societatea Română de Oftalmologie (SRO) a luat naștere, în actuala sa formă, în martie 1990, în urma alegerilor democratice și pe baza unui statut valabil, practic, până azi, cu actualizările de rigoare.

Ea este, în fapt, o continuare a Societății Române de Oftalmologie, care a luat ființă în 1950 și a funcționat sub oblăduirea Uniunii Socieățtilor de Științe Medicale din România (USSM) până în 1990.

Societatea este condusă de un consiliu ales democratic la fiecare 4 ani.

Între 1990 și 1996 Președinte al SRO a fost domnul Prof. Dr. Petre P. Vancea, urmat între 1996 și 2011 de domnul Prof. Dr. Benone Cârstocea, iar între 2012 și 2021 de domnul Conf. Dr. Mircea V. Filip.

Începând din 14 octombrie 2021, în urma alegerilor on-line, actualul președinte al SRO pentru următorii 4 ani este domnul Prof. Dr. Florian Baltă.

SRO este afiliată la Internațional Council of Ophthalmology (ICO), precum și la Societatea Europeană de Oftalmologie (SOE) și Bordul European de Oftalmologie (EBO).

De asemenea, este membră fondatoare a Black See Society of Ophthalmology (BSOS) din anul 2002 și a South-East European Society of Ophthalmology (SEEOS) din anul 2004.

Începând din aprilie 1990, SRO se reunește anual într-o manifestare știintifică natională, cu participare internationala, denumita initial “Consfătuire” (1990 – 1996) și apoi “Conferință” (1997 – 1999).

În anul 1999, dată fiind participarea largă a oftalmologilor din România la această manifestare națională anuală, ea devine Congres Național, având loc la interval de 2 ani (1999, 2001, 2003, 2005), după care se decide organizarea lui anuală, ajungându-se astfel ca, în octombrie 2022 să se desfășoare cel de-al XX lea Congres.

Cu excepția anului 2014, când Congresul nostru național a fost reunit cu cel al SEEOS și a avut loc în București, toate celelalte ediții s-au desfășurat la Sinaia. Anul 2020 nu a beneficiat de Congres din motive pandemice, iar în anul 2021 s-a desfășurat exclusiv on-line.

La primele trei congrese naționale a existat câte o temă bine delimitată – Patologia retinei, 1999, Intervenții chirurgicale combinate în oftalmologie, 2000, Clasic și modern în oftalmologie, 2001, după care s-a decis să nu se mai limiteze temele abordate. Începând din 2003, pânî în 2018, congresele au beneficiat de sesiuni chirurgicale în transmisii live organizate și susținute de către compania Alcon.

            De-a lungul timpului am fost onorați de prezența unor oftalmologi remarcabili din Europa, Statele Unite, Mexic, Turcia, Egipt, Pakistan, care ne-au vizitat în repetate ediții și au devenit membri de onoare ai SRO, contribuind la ridicarea ținutei științifice a congreselor.

Companiile partenere au organizat simpozioane științifice cu invitați de marcă, care au generat discuții interactive cu oftalmologii români, numărul participanților ajungând în ultimul an cu desfășurare în format fizic (2019) la 790, dintr-un total de membri activi de 920 de oftalmologi în anul respectiv.

Societatea Română de Oftalmologie s-a străduit să stimuleze interesul tinerilor rezidenți, prin organizarea de concursuri dedicate lor, prin oferirea de burse de studii și premii.

Organul de presă al Societății Române de Oftalmologie este începând cu anul 2015 Romanian Journal of Ophthalmology, cu apariție trimestrială și indexată în Pub Med.